• sk 
Aktuálne

Dnes otvorené od: 10:00 hod. do 21:00 hod. 

Večerné kúpanie: od 17:30 hod. - zvýhodnené 2-hodinové vstupy

Bazény: 7

Tobogány: 2

Atrakcie: 10

Tešíme sa na vás v Spa&Aquapark Turčianske Teplice

Liečivá voda

„Spa & Aquapark Turčianske Teplice je jediným aquaparkom s liečivou minerálnou vodou na Slovensku“

Minerálne a liečivé vody sa odjakživa pokladali za zázračné, keďže majú moc liečiť choroby a prinavracať zdravie. Tieto vody sú veľmi úzko späté s prírodnými zvláštnosťami, napr. ložiskami rúd, sopečnou činnosťou, so známymi i dosiaľ nepoznanými prírodnými úkazmi. Medzi využívané, a svojou skladbou jedinečné, patria aj minerálne pramene s liečivou termálnou minerálnou vodou v Turčianskej kotline.

 

Turčianska termálna minerálna voda má preukázateľne liečivé účinky vďaka vysokému obsahu minerálnych látok (v 1 litri na úrovni až 1.524 mg/l). Minerálna voda v týchto kúpeľoch je prírodná liečivá pitná voda, stredne mineralizovaná, s obsahom síranov, hydrouhličitanov, vápnika, horčíka, železa, a so zvýšeným obsahom fluoridového iónu. Pramene vyvierajú z hĺbky niekoľko desiatok metrov, teplota vody na prameni sa pohybuje medzi 40 - 46°C.

 

Používa sa k čiastočným i celkovým kúpeľom, ale aj k pitným kúram pri určitých druhoch ochorení. Bohato mineralizovaná turčianska termálna voda má dokázateľne liečivé účinky na ochorenia pohybového aparátu, urologické, nervové a gynekologické ochorenia.

 

Obsah minerálnych látok v 1 litri turčianskej termálnej vody:

 na kúpaniena pitie
Ca 2+ (vápnik) 257,31 258,12
Mg 2+ (horčík) 62,75 62,75
SO4 2 (síran) 532 535
Fe – (železo) 1,5 1,4
CO2 (oxid uhličitý) 52,8 158,4