AKTUÁLNE OPATRENIA 

 

SPA&AQUAPARK je opäť otvorený.  Tešíme sa na Vašu návštevu.  Pondelok - piatok od 12:00 - 21:00. Sobota - nedeľa od 10:00 - 21:00.

 

Opatrenia pre pohyb v areáli aquaparku

Veľmi sa tešíme na znovuotvorenie nášho SPA&Aquaparku .

 Mimoriadne sme sa pripravili a pre zdravie a bezpečnosť našich hostí, sme prijali niekoľko dôležitých opatrení. Prvoradé je pre nás, aby sme Vám zabezpečili bezpečný relax, zábavu a zdravú dovolenku. 

Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom akvaparkov nariaďuje dodržiavať, že každá osoba využívajúca interiérové služby prevádzky sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

(1) V prípade, že táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

  1. a) osoba je najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  2. b) osoba je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  3. c) osoba je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu´COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  4. d) osoba je najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  5. e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  6. f) ide o osobu do 10 rokov veku.

(2) Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený.

*217/2021 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

AKTUÁLNE OPATRENIA PODĽA REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU V OKRESE TURČIANSKE TEPLICE PLATNÉ OD 14.6 – DO 21.6.2021 (Vyhláška č. 217/2021) 

RELAXUJME BEZPEČNE 

Zaplatením vstupného návštevník Spa & Aquaparku potvrdzuje, že sa zaväzuje dodržiavať opatrenia, ktoré boli zverejnené Úradom verejného zdravotníctva SR zo dňa 10.6.2021 s platnosťou od 14.6.2021.  (Vyhláška č. 217/2021) 

 

Aktualizované dňa 13. 6. 2021