!!! Z dôvodu zavedených opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR je Spa&Aquapark pre verejnosť od 15.10.2020 do odvolania zatvorený!!!

 

!!!Z dôvodu zavedených opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR je Spa&Aquapark pre verejnosť od 15.10.2020 do odvolania zatvorený!!!

NÁRODNÝ PROJEKT PRVÁ POMOC

03/2020 – 06/2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.ludskezdroje.gov.sk / www.upsvr.gov.sk / www.pomahameludom.sk